LEDA-SER
Leszek Jakimowicz
Wólka Krowicka 113
37-625 Krowica Sama

Telefon: 507 620 276

               502 814 929

E-mail: leda.sery@gmail.com

 

  więcej -->

LEDA SER – nowe środki – większy potencjał
Tradycyjnie, zdrowo i smacznie – to dewiza firmy rodzinnej Leda-Ser z Wólki Krowickiej, produkującej najwyższej klasy sery. Potwierdzają to są liczne nagrody i dyplomy w wielu konkursach i targach.
Oferta firmy obejmuje sery wędzone, białe z czarnuszką, czosnkiem i papryką oraz ziołowe, makaron serowy, masło domowe, a także sery ziołowe panierowane w papryce, czosnku niedźwiedzim oraz pieprzu cytrynowym. Leda-Ser produkuje sery z mleka od krów z własnego gospodarstwa rolnego oraz od sprawdzonego dostawcy. Produkcja odbywa się pod nadzorem weterynaryjnym i spełnia normy unijne. Wyroby firmy cieszą się popularnością wśród klientów a także są nagradzane w licznych konkursach i na targach. Ich produkt „SER WÓLCZAN” został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.

Mając na uwadze rozwój firmy oraz zwiększenie konkurencyjności firmy LEDA-SER na rynku regionalnym, Leszek Jakimowicz zdecydował się skorzystać ze środków pomocowych i skutecznie je wykorzystuje.
Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, funkcjonująca w ramach podejścia „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłosiła nabór wniosków na rozwój przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie złożony w ubiegłym roku został pozytywnie oceniony i obecnie jest już w końcowej fazie realizacji. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 161 502,87 zł, a koszty całej operacji wynoszą 230 718,39 zł.
W ramach przedsięwzięcia wykonano prace związanych z modernizacją budynku, w tym wykonanie docieplenia, zmiana pokrycia dachowego, wykonanie robót wewnętrznych. Ponadto zakupione zostały środki trwałe w postaci maszyn, tj kocioł serowarski oraz wirówka do mleka - niezbędnych do prowadzenia i rozwijania bieżącej działalności. Planowany termin zakończenia realizacji operacji to czerwiec 2018r. Dodatkowo, w ramach biznesplanu projektu firma zatrudniła dodatkowo jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. (JG)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Leszek Jakimowicz LEDA-SER poprzez modernizację budynku oraz zakup maszyn” mająca na celu zwiększenie konkurencyjności firmy Leszek Jakimowicz LEDA-SER współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • docen-polskie